Socialrådgivning

– børne og familierådgivning

Er du forældre til et barn
eller en ung under 18 år?

Oplever du ofte at det er rigtig svært at navigere rundt i de kommunale systemer, at læse og forstå de beslutninger og afgørelser kommunen træffer?

At kommunikationen til tider er svær eller helt fraværende?
Føler du dig overset, ikke hørt, lyttet til eller taget med på råd omkring de behov dit barn har eller de beslutninger der skal træffes i forhold til dig, din familie og dit barn?

Så kan det være en god ide at gøre brug af en privat socialrådgiver.

Ved socialrådgiver Majbritt Rex Olsen kan du søge professionel rådgivning i forhold til at få afdækket den situation du står i. At få et bud på hvilke muligheder du eventuelt kan have inden for lovens rammer og hvordan du kan komme videre med din sag.

Jeg kan hjælpe med at få skabt et overblik i din sag og en forståelse af, hvordan systemet arbejder og hvordan du kan blive mere medinddraget, i de beslutninger som kommunen træffer omkring dit barn.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf.  28 92 37 71 for en uforpligtende samtale omkring din sag, og hvad jeg kan bistå med. Den første telefonsamtale er gratis.

Om børn og unge

Jeg tilbyder professionel socialrådgivning
inden for følgende områder:

 • Børne- og familiesager
 • Børnefaglig undersøgelse Jf. SEL § 50
 • Anbringelser af børn og unge
 • Ungdomssanktioner
 • UKN-sager, ungdomskriminalitetsnævnet
 • Skilsmisse

Som professionel socialrådgiver kan jeg bistå dig i din sag i forhold til:

 • Råd og vejledning
 • Skabe overblik i din sag
 • Forberede dig til møder og samtaler med offentlige instanser
 • Støttefunktion/forældrestøtte § 54
 • Bisidder til møder og ved børnesamtaler
 • Afgive partshøringssvar
 • Vurdere afgørelser
 • Udfærdige klageskrivelser m.m.
 • Sorg- og krisesamtaler
 • Professionel familiebehandling

Råd og vejledning