Velkommen til
Majbritt Rex Olsen

Professionel socialrådgivning,
psykoterapi og coachingsamtaler

Ved socialrådgiver Majbritt Rex Olsen kan du søge professionel rådgivning i forhold til at få afdækket den situation du står i. At få et bud på hvilke muligheder du eventuelt kan have inden for lovens rammer og hvordan du kan komme videre med din sag.

Jeg yder professionel Socialrådgivning og Coachingsamtaler samt Forældrestøtte inden for følgende områder:

Socialrådgivning,
børne- og familierådgivning

Psykoterapi
Er der ting i dit liv, som skaber uro, sorg og frustrationer?

Skilsmisse og samvær – Særligt til fædre – med udfordringer ved skilsmisse og samvær

§ 54 Forældrestøtte
Professionel støtteperson, til forældre der har et barn anbragt uden for hjemmet

Som professionel socialrådgiver
kan jeg bistå dig i din sag i forhold til:
 

  • Råd og vejledning
  • Forberede dig til møder og samtaler med offentlige instanser
  • Støttefunktion/forældrestøtte § 54
  • Bisidder
  • Afgive partshøringssvar
  • Vurdere afgørelser
  • Udfærdige klageskrivelser m.m.
  • Sorg- og krisesamtaler