Fædre i skilsmisse

Fædre i skilsmisse, samlivsbrud
og samvær med deres børn…

Langt de fleste fædre, vil gerne bibeholde så stor en del som muligt, af deres daglige primære rolle som far for deres børn efter en skilsmisse eller et samlivsbrud. Dette kan for rigtig mange være en stor udfordring, særligt hvis mor er af en anden opfattelse, og der ikke kan opnås enighed om, hvordan I skal dele sol og vind lige.

Får du lov at være far?

Til tider kan det være en kamp…

Jeg yder råd og vejledning hovedsageligt til mænd, eller nærmere betegnet til fædre der oplever, at det til tider kan være en kamp, at få lov til at være far for deres børn i det omfang de gerne vil.

Mange fraskilte fædre oplever desværre, at det kan være meget svært og noget af en udfordring, at kommunikere med mor, at blive hørt og taget med på råd omkring børnene efter et samlivsbrud. Det kan være særlig problematisk, når tid sammen med børnene skal deles og de nye tilværelser skal skabes.

Råd og vejledning

Jeg tilbyder råd og  vejledning. Hjælp og støtte til at bearbejde sorg, krise og vrede via samtaler. Redskaber og støtte til hvordan, du kan komme videre og være en del af, et løsningsfokuseret samarbejde omkring børnene og den nye situation som I alle nu står i.

Samarbejde omkring børnene

Hvad kan du gøre?

Det handler om…

Alt det der til tider, kan give store problemer og konflikter i et forældresamarbejde, både juridisk og rent følelsesmæssigt. Hvad siger loven og hvordan er praksis så i Familieretshuset?

Og hvad er dine rettigheder og hvilke pligter har du som far.

Hvad kan du gøre og hvad skal du gøre.

Hvad skal du så vidt muligt afholde dig fra at gøre, og hvilke ting skal du tænke dig rigtig godt om, inden du indgår aftaler omkring med mor og andre professionelle der kan være inde omkring sagen.

Det handler således ikke om hvordan forældre bedst kan bekrige hinanden
Det handler om professionel rådgivning og vejledning i henhold til gældende lovgivning. Samtaler, forslag, tanker og ideer til hvordan, at du som far og I som forældre hver især, kan bidrage med jeres forskellige, men vigtige roller som far og som mor, for jeres børn fremadrettet.

Tænk lige over det…

Så tænk lige over, at selv om du måske ikke kan lide børnenes mor eller børnenes far efter en skilsmisse, så har jeres børn stadig en RET til, og et meget stort behov for at være, en del af jer begge to.

Det er de færreste der skilles som gode venner

Lad os tale om det!

Hvad kan jeg tilbyde…

  • Råd og vejledning
  • Sorg og krise samtaler
  • Vredes bearbejdning/forløb
  • Bisidder og støtte i forhold til din sag
  • Løsningsfokuserede samtaler og redskaber
  • Konflikt og Mægling
  • Anbefaling af specialiserede advokater inden for området