Støtteperson
Forældrestøtte

§ 54 Støtteperson – Forældrestøtte
Når dit barn er anbragt uden for hjemmet

I forbindelse med at kommunen fortæller dig, at dit barn skal anbringes, eller at de påtænker anbringelse, så SKAL kommunen samtidig tilbyde eller oplyse dig om, din ret til at få en uvildig og professionel støtteperson jf. Servicelovens § 54.

Det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, altså den kommune du har bopælsadresse i, der skal bevilge og dække udgifterne til støttepersonen.

Det er dig som forældremyndighedsindehaver, der vælger og bestemmer hvem du ønsker som din §54 støtteperson, men det er kommunen der godkender den valgte støtteperson og sætter rammen og omfang af støtten.

Hvorfor vælge en støtteperson?

Smertefuldt, ydmygende og ensomt…

De fleste forældre oplever det meget smertefuldt, sorgfuldt, ydmygende og ensomt, at få sit barn anbragt uden for hjemmet. Den følelse kan og vil dukke op fra tid til anden, uanset om man som forældre vælger, at anbringelsen skal være frivillig eller ved en tvangsanbringelse.

Forældre i sådan en situation, har eller får ofte brug for en uvildig person at tale med.

En person som de kan tage med som støtte, et ekstra sæt øjne og ører til de møder der er på kommunen, i Børn- og Unge udvalget, i Ankestyrelsen, i Byretten, i plejefamilien, eller på opholdsstedet. Èn der kan være behjælpelig med at gennemlæse og forstå breve og diverse rapporter, handleplaner, forældrehandleplaner og hvad der ellers følger med, når ens barn bliver anbragt uden for hjemmet.

Når du skal vælge din støtte, kan det være en fordel for dig at vælge en støtteperson, der har en socialfaglig baggrund inden for området, eller har et rigtig godt kendskab til hvordan lovgivningen er, og hvordan systemet fungerer indefra. Det er ikke et must, men det kan være et stort plus for dig på den lange bane.

Hvis du vælger mig som din § 54 støtteperson

Så vil det betyde for dig at:

 • du får en støtteperson der er der for dig
 • du får en støtteperson der kender den gældende lovgivning og har erfaring med hvordan den bruges i praksis
 • du får en professionel, struktureret, strategisk og engageret støtte der kan guide og vejlede dig i forhold til din anbringelsessag
 • du får en støtte, der hjælper dig til at opnå mere, af det du ønsker for dig og dit barn
 • du får en støtte, der hjælper dig til at blive set, hørt og medinddraget i din sag af kommunen
 • du får en støtte, der kan hjælpe dig med, at handle på det der kan handles på i henhold til den gældende lovgivning
 • du får en støtte der støtter dig positivt henimod en mulighed for hjemgivelse
 • du får en støtte der samarbejder med dygtige advokater, der er specialiserede inden for området

Det vil en støtteperson betyde for dig

Lytter, støtter og hjælper

Som støtteperson er det også min opgave at…

 • Lytte til dig og være der for dig
 • Rumme dine følelser og tanker og uden at lade sig rive med
 • Støtte dig i, at bevare kontakten til dit barn.
 • Hjælpe dig med, at forberede dig til møderne med kommune og anbringelsessted, og jeg deltager gerne i møderne, hvis du ønsker det.
 • Støtte dig i at få et godt og respektfuldt samarbejde med plejefamilie, anbringelsessted og kommune.
 • Hjælpe dig med at læse og forstå papirer og beslutninger.

Når mine juridiske grænser som uddannet socialrådgiver og § 54 støtteperson er nået i en given sag, så hjælper jeg dig gerne videre. Det kan være i forhold til at skulle finde og vælge mellem de mange og dygtige advokater, der er specialiserede inden for området, når du har brug for, eller ret til advokatbistand.

Når du skal vælge din advokat, er det særlig vigtigt, at du mærker efter om der er en god kemi, respekt og lydhørhed imellem jer.

Som støtteperson har jeg som udgangspunkt ikke…

 • kontakt med din sagsbehandler uden du er med, eller det er aftalt og klart afgrænset på forhånd
 • indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse
 • ret til, at læse dine papirer medmindre du selv ønsker det og giver mig dem.

Aftaler, indflydelse og ret

Lad os tale om det!

Hvordan får du en støtteperson?

Du kan starte med at kontakte mig på telefon 28 92 37 71, så kan vi tage en snak over telefonen, og du kan også her finde ud af, om jeg tager støtteopgaver i lige netop det område af landet hvor du bor.

Vi kan aftale et uformelt besøg hos dig, eller hvor du har det bedst med at mødes, for på den måde, at se om vores kemi kan passe sammen så der kan være mulighed for, et fremtidigt samarbejde.

Du kan kontakte din sagsbehandler og fortælle, at du ønsker en støtteperson eller oplyse navnet på en specifik støtteperson.

Det kan også være, at din sagsbehandler foreslår eller anbefaler mig. Her vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er ikke det samme som at jeg er i deres lomme! Det skyldes blot, at jeg kan have andre § 54 støtteopgaver i den pågældende kommune, så sagsbehandler ved at jeg arbejder som professionel støtteperson.

Når din sagsbehandler har bevilliget et timeantal og en periode, så aftaler du og jeg selv hvor og hvornår vi skal mødes inden for den ramme som er bevilliget.

Du kan læse mere på PS-foreningens hjemmeside https://psforeningen.dk Foreningen af professionelle støttepersoner, hvor jeg også er medlem og tilmeldt deres liste af professionelle støttepersoner.